Przykładowa lista adwokatów, notariuszy oraz tłumaczy działających w berlińskim kręgu konsularnym.

 

 

Polki w Berlinie e.V. nie biorą odpowiedzialności za jakość świadczonych usług oraz inne zobowiązania mogące wyniknąć z zatrudnienia wymienionych osób lub kancelarii.

 

Informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie wykonuje tłumaczenia urzędowe, a także poświadcza tłumaczenia, więcej: 

Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń.

 

Lista polskich tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Lista tłumaczy przysięgłych działających w Niemczech znajduje się na stronie internetowej: www.justiz-dolmetscher.de.

 

Informacje ze strony Polskiej Ambasady w Berlinie