This month Grudzień 2018Styczeń 2019

Podstawowe kwestie prawa pracy i prawa socjalnego

Konferencja specjalistyczna o zasięgu federalnym:  „Podstawowe kwestie prawa pracy i prawa socjalnego w kontekście równego traktowania pracobiorców/pracobiorczyń” Co roku tysiące obywatelek i obywateli UE korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników w obrębie UE, aby przeprowadzić się do Niemiec....