Zapraszamy na warsztaty edukacyjne z cyklu „Polka, europejka, kobieta”.

Przemoc znaczy przemoc, – jak interweniować w przypadku cyberprzemocy. Cyberprzemoc (ang. Cyberbullying) jest przemocą dokonywaną  z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Z badań Feminoteki wynika, że dziewczęta częściej
narażone są na cyberprzemoc. Wiąże się to z stereotypami i seksizmem. Temat jest tym bardziej ważny i aktualny,
że coraz więcej osób korzysta z urządzeń technologicznych (internet, telefony itp.) i dziewczęta/kobiety mogą być
narażone właściwie w każdym momencie i każdym czasie.

Po tym szkoleniu:
Będziesz rozpoznawać cyberprzemoc i jej typy.
Będziesz rozumieć zależności pomiędzy płcią a
(cyber)przemocą. Zrozumiesz, z czym styka się
nastolatka/kobieta doświadczająca cyberprzemocy.
Będziesz wiedzieć, jakie podjąć kroki, gdy zgłosi się do Ciebie osoba z doświadczająca cyberprzemocy.

Szkolenie bezpłatne, tylko dla kobiet.
Ilość miejsc ograniczona do 25 uczestniczek.

Data: sobota 23.06.2018 o godz.12:00-16:00
Adres wykładu:
Frauenzentrum Paula Panke e.V.,
Schulstraße 25, 13187 Berlin

Zapraszamy również mamy z dziećmi,
podczas spotkania można zostawić dzieci
pod opieką w pomieszczeniu obok.

Zgłoszenia mailowe prosimy kierować na adres: szkolenia@polkiwberlinie.de

W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Panie mailowe potwierdzenie uczestnictwa.
Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami w razie niemożności przybycia, prosimy o mailową informację.

 

Prowadząca: Aleksandra Magryta
Absolwentka Instytutu Germanistyki UW zakładu Literatury oraz studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieskiej Linii. Studiowała Gender Studies w Państwowej Akademii Nauk.  Trenerka antydyskryminacyjna, ekspertka prawnoczłowiecza od lat zaangażowana w działania równościowe i związana z polskimi organizacjami pozarządowymi. Koordynatorka wielu projektów w tym o cyberprzemocy.