Przykładowa lista adwokatów, notariuszy oraz tłumaczy działających w berlińskim kręgu konsularnym.   Przykładowa lista adwokatów i notariuszy (dokument w pdf) Przykładowa lista tłumaczy (dokument w pdf)   Polki w Berlinie e.V. nie biorą odpowiedzialności za...