Magdalena Wiazewicz

Germanistka, komparatystka, polonistka, egzaminator TELC. Publikuje materiały, artykuły dotyczące nauczania języka niemieckiego i polskiego, prowadzi ogólnokrajowe konferencje i szkolenia dla pedagogów.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*