Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie. Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej oraz możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci. Informacje te będą na bieżąco aktualizowane i uzupełniane na stronie internetowej oraz udzielane telefonicznie podczas dyżuru przez doświadczonych psychologów rodzinnych. Sukcesywnie powiększana będzie istniejąca już sieć osób pracujących w systemie pomocy rodzinnej (pracownicy socjalni, psycholodzy, terapeuci, adwokaci, rodzice zastępczy i itp). Organizowane są spotkania networkingowe mające na celu zainicjowanie bądź zacieśnienie współpracy poszczególnych osób oraz instytucji, które docelowo miałyby współpracować w berlińskim Centrum Pomocy Rodzinie. Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

  • uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb,
  • tworzenie partnerstw pomiędzy tymi instytucjami,
  • popularyzacja wizerunku Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej jako instytucji udzielającej kompetentna pomoc obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.

 

  

Finansowanie:

Projekt jest realizowany dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie.

Partnerzy: Psycholog rodziny

 Strona www.

Fb.