Projekt przeznaczony głównie dla polskich rodzin zamieszkujących Berlin i okolice.
Zadzwoń w każda środę od 12:00 – 14:00,
pod nr. 030 680 80 121

Informacje i porady psychologiczne osobom:
-znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
-zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
-posiadającym trudności w integracji społecznej,
-mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji
związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne,
prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej
możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.
Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

-uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski
oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb

-tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami,

-popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej,
Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia
obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.

 

  

Projekt powstał dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych
reprezentowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie,
realizowany jest przez stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz poradnię psychologiczną
„PSYCHOLOG RODZINNY”
Projekt jest dofinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berlinie.

Psycholog rodziny

 Strona www.

Fb.