Udzielamy informacji i porad psychologicznych osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej
(choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
-zatroskane są rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
-mają trudności w integracji społecznej,
-mają inne kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

W ramach projektu
w każda środę 

w godzinach 12:00 – 14:00
pod numerem  030 680 80 121

psycholog Janina Linek i 
psycholog Danuta Stokowski

Strona www , Facebook

„Projekt jest finansowany/współfinansowany*

w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”