Cyberprzemoc

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne z cyklu „Polka, europejka, kobieta”. Przemoc znaczy przemoc, – jak interweniować w przypadku cyberprzemocy. Cyberprzemoc (ang. Cyberbullying) jest przemocą dokonywaną  z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Z badań Feminoteki wynika,...

Projekt-Rodzina w Berlinie

Udzielamy informacji i porad psychologicznych osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej(choroba, konflikty partnerskie, rozwód),-zatroskane są rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,-mają trudności w integracji społecznej,-mają inne kłopoty wychowawcze lub rodzinne. W ramach projektuw...