logo

Praktyczny poradnik dla obywateli UE pracujących w Niemczech

Godziwe warunki pracy i równe traktowanie


Wstęp

“Swobodny przepływ pracowników jest jedną z czterech podstawowych swobód UE, a tym samym głównym filarem idei europejskiej. Zarówno dla gospodarki jak i dla ludzi migracja europejska wiąże się z wielkimi możliwościami. Zwłaszcza Niemcy czerpią ogromne korzyści z imigracji obywateli UE. Dlatego tak ważne jest, aby migracja zarobkowa do Niemiec odbywała się w uczciwych warunkach i zgodnie z prawem. Jednakże doświadczenie pokazuje, że imigrantów często dotyka problem wyzysku w pracy, a także inne problemy związane z przestrzeganiem prawa pracy.

Co w takiej sytuacji mogą zrobić obywatele UE?

 

Ramy prawne dotyczące zatrudnienia (np. prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, prawo podatkowe) różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE. Dlatego też trudno jest, zwłaszcza imigrantom wchodzącym dopiero na niemiecki rynek pracy, poznać i stosować wszystkie przepisy obowiązujące w Niemczech. Obecnie dostępny jest szerszy zakres wsparcia, którego celem jest pomoc pracownikom w poznaniu ich praw i obowiązków, a także pomoc w dochodzeniu tych praw. Pracownicy mogą również sami podejmować działania, jeśli ktoś narusza ich prawa i nie spełnia należnych im roszczeń. Niniejsza broszura ma im to umożliwić.

 

Na podstawie doświadczeń zdobywanych podczas praktyki doradczej prowadzonej przez Berlińskie Centrum Doradztwa dla Migrantów w zakresie Dobrych Warunków Pracy (BEMA) stworzyliśmy zestawienie typowych przypadków naruszeń prawa wraz z odpowiednimi możliwościami działania na wypadek ich wystąpienia.

 

Opisano w nim zarówno prawa, np. prawo do wypłaty minimalnego wynagrodzenia, jak i poszczególne kroki, które obywatele UE muszą podjąć, aby skutecznie dochodzić swoich praw w przypadku sporu. A zatem, biorąc pod uwagę podany tu przykład, co konkretnie należy zrobić, aby wyegzekwować prawo do zapłaty płacy minimalnej?

 

Oprócz informacji prawnych znajdą tu Państwo również odpowiednie linki, dokumenty i dane placówek, z którymi można się skontaktować w celu rozwiązania problemów. Jeśli mają Państwo pytania wykraczające poza przykładowe przypadki przedstawione w niniejszej broszurze, prosimy o kontakt. Wspólnie chcemy zapewnić sprawiedliwe warunki pracy dla wszystkich pracowników!..”

 

 

Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników z UE (EU-GS)

Berlińskie Centrum Doradztwa dla Migrantów w zakresie Dobrych Warunków Pracy (BEMA)

 

LINK

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu