Newsletter

Print

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztynskiej- Kandydaci

Opublikowane przez Polki w Berlinie e. V. w dniu

Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztynskiej

Drodzy Państwo,

oto kandydaci nominowani w plebiscycie “Osobowość Polonijna Roku im Edyty Felsztyńskiej”.

więcej strona www…

Na Facebook-u

 

O konkursie

Wszystko zaczęło się od projektu „Spotkania Polonijne” zainicjowanego przez Ursulę Goldę i Bożenę Krasoń, którego ideą było i jest tworzenie przestrzeni przeznaczonej do integracji i współpracy Polaków na całym świecie oraz promowania polskości za granicą.

Spotkania z fantastycznymi ludzi zainspirowały nas do zorganizowania wyjątkowego konkursu, dzięki któremu działalność Polaków za granicą może zostać wyróżnia i nagrodzona, a przy okazji uważamy, że to cudowna okazja na integrację Polonii i promowania dobrego imienia Polonii i Polaków na świecie.

Pomysłodawczynią  jest Ursula Golda ale bez wielu wspaniałych Polek które znały Edytę Felsztyńską nie doszło by do realizacji pomysłu, żeby konkurs nazwać  jej imieniem i dzięki temu uhonorować jej pamięć, osobowość i działalność, jaką prowadziła na rzecz Polonii we Włoszech i w Europie.

Dziękujemy serdecznie rodzinie Edyty, bez której nie byłoby to możliwe i jesteśmy dumni, że imieniem tak wspaniałej Polki i działaczki polonijnej mogliśmy nazwać nasz konkurs i nagrodę główną.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto działa na rzecz Polonii i Polski, z każdego zakątka świata. Udział jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Przebieg konkursu:

W pierwszym etapie kandydaci są proszeni o przesłanie do 15.06.2022 poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: opolonijna@gmail.com, a następnie po formalnej ocenie zgłoszeń, kandydatury zostaną opublikowane na stronie FB

Do drugiego etapu przejdą kandydaci z największą ilością lajków uzyskanych podczas prezentacji na wyżej wymienionej stronie. Następnie spośród tych osób Kapituła wybierze zwycięzcę, któremu przyzna tytuł i statuetkę oraz ogłosi ewentualne wyróżnienia.

Więcej informacji na temat regulaminu, uczestnictwa i przebiegu konkursu przeczytacie w zakładce Regulamin i ankieta zgłoszeniowa, gdzie również znajdziecie do pobrania Formularz zgłoszeniowy.

Chętnych i zainteresowanych działalnością i inicjatywami podejmowanymi przez Spotkania Polonijne zapraszamy na stronę 👉 FB

 

Regulamin i ankieta zgłoszeniowa

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna której kandydatura została zgłoszona do konkursu zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 2. Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Do formularza należy dołączyć opis działalności można dodać również zdjęcia w ilości sztuk 4 plus zdjęcie profilowe kandydata.
 3. Kandydata do Konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną (dalej Zgłaszający). Jeden podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę.
 4. Każde zgłoszenie musi zawierać:
  1) dane Kandydata:
  a) imię i nazwisko
  b) adres oraz telefon kontaktowy i adres poczty e-mail;
  c) krótką charakterystykę Kandydata uzasadniającą zgłoszenie;
  d) zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych, nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w  celach związanych z realizacją Konkursu.2) dane Zgłaszającego:
  a) imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu reprezentującej Zgłaszającego;
  b) adres oraz telefon kontaktowy;
  c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych)
  według załączonego formularza.
 5. Zgłoszenie niezawierające elementów, o których mowa w punkcie 4 uznaje się za nieważne.
 6. Organizator nie dokonuje zwrotu nadesłanych zgłoszeń.
 7. Zgłoszenia nieważne podlegają zniszczeniu. Zgłoszenia złożone prawidłowo przechowywane są w aktach danej edycji Konkursu, przechowywanych przez Organizatorów.
 8. Zgłoszenie uczestnika do wzięcia udziału w konkursie można  dokonać  pisemnie elektronicznie: skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy opolonijna@gmail.com
 9. O zachowaniu terminu dostarczenia decyduje data przyjęcia zgłoszenia.
 10. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Organizatora LINK

 

Regulamin konkursu „Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej”

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU- LINK

 

Nagroda to kryształowa statuetka, która jest nagrodą główną przyznawaną w konkursie.

Wysokość 350 mm. LINK

 

Organizatorzy: Spotkania Polonijne – Bożena Krasoń, Ursula Golda, Paulina Maćkowska

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu