logo

Ubezpieczenia w Niemczech – ustawowe i prywatne

Czego obawiasz się w życiu – choroba, śmierć, wypadek, pożar, kradzież? Pewnych rzeczy nie da się niestety do końca uniknąć, ale poprzez rozsądne działanie można w dużej mierze złagodzić ich skutki.

Idea ubezpieczeń opiera się o transfer ryzyka, czyli w dużym uproszczeniu – decydując się na określone ubezpieczenie i opłacając składki, przenosisz odpowiedzialność za skutki negatywnych, losowych wydarzeń na zakład ubezpieczeń. Ubezpieczając się, kupujesz sobie w pewnym sensie spokojny sen. O ile system ubezpieczeń w Polsce jest dla większości Polaków dość przejrzysty i znany, o tyle temat ubezpieczeń w Niemczech może wydawać się bardziej kompleksowy. Dlatego w tym artykule chciałabym przybliżyć i pokrótce omówić temat najważniejszych niemieckich ubezpieczeń.

 

UBEZPIECZENIA USTAWOWE/ SPOŁECZNE

Zależne są od wynagrodzenia brutto i opłacane po połowie przez pracownika i przez pracodawcę (poza Saksonią). Do tych składek zalicza się: ubezpieczenie emerytalne – 9,30%, na wypadek bezrobocia – 1,50%, zdrowotne – 7,30%, pielęgnacyjne – 1,275% (istnieją tu jednak pewne wyjątki – w Saksonii pracownik płaci większą część niż pracodawca).
Ubezpieczenie zdrowotne to jedno z najważniejszych ubezpieczeń – każdy powinien je mieć! W Niemczech podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym zajmują się kasy chorych – państwowe i prywatne.
Ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowe dla każdego pracownika, ale nie zawsze obowiązkowe dla osób prowadzących własną firmę – mogą się one ubezpieczyć dobrowolnie, natomiast ubezpieczenie od wypadków przy pracy jest w całości pokrywane przez pracodawcę i obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

 

UBEZPIECZENIA PRYWATNE

System prywatnych ubezpieczeń w Niemczech jest bardzo rozbudowany i dzieli się na ubezpieczenia dla osób prywatnych i dla firm.

Najpopularniejsze ubezpieczenia dla osób prywatnych w Niemczech:
– Prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Haftpflichtversicherung),
– Ubezpieczenie ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung),
– Ubezpieczenie samochodu (KFZ Versicherung),
– Ubezpieczenie mieszkania (Hausratversicherung),
– Ubezpieczenie zwierząt domowych (Tierhalterhaftpflichtversicherung),
– Ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung),
– Ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy (Berufsunfähigkeitsversicherung),
– Ubezpieczenie na życie (Lebensversicherung),
– Ubezpieczenia emerytalne (Rentenversicherung),
– Ubezpieczenia podróżne (Reisekrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Reisegepäckversicherung),
– Ubezpieczenie samochodu (KFZ Versicherung).

Najpopularniejsze ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (Haftpflichtversicherung)
jest jednym z najważniejszych ubezpieczeń
– daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie zdarzenia losowego, czynu niedozwolonego albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

– Ubezpieczenie samochodu (KFZ Versicherung) Kierowcy,
którzy chcą zarejestrować pojazd w Niemczech, muszą przedstawić aktualne ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe na terenie całej Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie transportowe (Transportversicherung),
*ubezpieczenie towarów transportowanych we własnym zakresie, własnymi środkami (przykład szkód: podczas transportu słoików dochodzi do wypadku samochodowego; przewożony towar ulega zniszczeniu),
*ubezpieczenie transportu towarów powierzonemu firmie zewnętrznej – ubezpieczeniu podlegają szkody towaru z tytułu np., *uszkodzenie w wyniku wypadku, kradzieży, pożaru itp.

Ubezpieczenie budynków (Gebäudeversicherung),
*ubezpieczenie budynków, np. w przypadku uszkodzenia dachu podczas burzy,
*ubezpieczenie prac budowlanych – ubezpieczenie chroni właściciela/wykonawców przed szkodami powstałymi podczas budowy.

Ubezpieczenie inwentarzu (Sachinhaltversicherung),
*ubezpieczenie wyposażenia mieszkania lub biura (szkody wywołane ogniem, włamaniem, zalaniem itp.),
*ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od szkód materialnych oraz nośników danych i danych (uszkodzenie laptopa z danymi poprzez jego upuszczenie podczas sprzątania),
*ubezpieczenie od utraty zysku (Ertragsausfallversicherung) jest formą zabezpieczenia przed utratą zysku. Ubezpieczenie pokrywa starty w zysku, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzonej działalności, gdyby dana szkoda nie powstała (np. przerwa w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spowodowana zdarzeniem losowym),
*ubezpieczenie maszyn – pokrywa koszty nieprzewidzianej awarii maszyn eksploatowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie od niewypłacalności klienta (Forderungsausfallversicherung)
sprawdza się np. w przypadku, gdy stolarz wykonuje schody na zamówienie, a zleceniodawca na krótko przed realizacją zlecenia staje się niewypłacalny.

 

 

Autorka: Urszula Tęcza

Źródło:
Neutron Consulting Unternehmergesellschaft

Neutron Consulting UG (hb) świadczy najwyższą jakość usług z zakresu obsługi firm w Niemczech – pomoc w założeniu firmy w Niemczech wraz z pełnym serwisem biurowym i biznesowym.

 

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu