Drogowskazy na drodze do zdobycia kwalifikacji

Opublikowane przez Polki w Berlinie e. V. w dniu

Drogowskazy na drodze do zdobycia kwalifikacji

Niniejszy artykuł zajmuje się kwestiami perspektyw zawodowych dla osób przyjeżdżających do miasta Berlina. Dla nowo przybyłych kobiet pytanie o spełnienie się także i w życiu zawodowym w nowych warunkach i na nowym terenie wydaje się być niezwykle istotnym. W Pankow, dzielnicy znajdującej się na przełomie zmian i rozwijającej się dynamicznie w sektorze usług, liczba nowo przybyłych młodych i zakładających rodziny imigrantów coraz bardziej wzrasta. Wzrasta tak więc i zapotrzebowanie na adekwatne oferty kształcenia i dalszego dokształcania, w którym nauka języka odgrywa istotną rolę.

W dyskusjach w gremiach i kręgach roboczych próbuje się dopowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • Jakie regulacje decydują o możliwościach wykonywania danego zawodu i gdzie można znaleźć o nich informacje?
  • Jak i gdzie można nostryfikować lub uznać kształcenie zdobyte w innym kraju?

Jakie regulacje decydują o możliwościach wykonywania danego zawodu i gdzie można szukać informacji na ten temat?

Mimo tego, że Berlin i dzielnica Pankow cechuje się zapotrzebowaniem na fachowców w pewnych zawodach (np. tzw. społecznych) nie każdy, kto przybył do Niemiec, może kontynuować lub rozpocząć pracę w swoim zawodzie. W dziale usług i edukacji wzrasta potrzeba zatrudniania nauczycielek, wychowawczyń przedszkolnych, opiekunek dla osób starszych i lekarek. Jeśli jako imigrantki chcemy wykonywać te zawody, które należą do grupy zawodów tzw. reglementowanych, czyli regulowanych i monitorowanych przez miasto lub państwo, to musimy najpierw udać się do miejsc, które przeprowadzają procedurę uznawania dyplomów ukończenia nauki szkolnej i zawodu.

Doradztwo w ramach programu IQ

“Dla wielu zawodów obowiązują dokładne przepisy, częściowo wydawane przez gremia ogólnokrajowe, częściowo przez poszczególne kraje związkowe”, mówi Ulrike Benzer jako przedstawicielka centrum doradztwa „Fachstelle Beratung und Qualifizierung des Förderprogramms Integration durch Qualifizierung”, w ramach ogólnoniemieckiego programu Integracja poprzez Zdobywanie Kwalifikacji, o skrócie IQ. W ramach tego programu w Berlinie można otrzymać bezpłatną poradę np. w Welcome Center, pod adresem:

Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin – Mitte, Tel.: +49 (0)30 9017-2326,

E-mail: willkommenszentrum@intmig.berlin.de

Ważna informacja! Bezpłatnej informacji po polsku udzielają w ramach tego programu pani Frau Iwona Bossert w instytucji Club-Dialog e.V. i Frau Magdalena Adamczyk- Lewoczko w instytucji Life e.V.

Informacje-Online

Dla poszczególnych zawodów miejsca uznawania kwalifikacji zawodowych znajdują się w instytucjach specjalnie do tego powołanych, instytucjach administracji państwowej lub izbach branżowych. Poniżej znajdą Państwo pomocne linki w wyszukiwaniu informacji.

  1. Program IQ, www.netzwerk-iq.de (p.w.),
  2. Anabin jako bank danych służący do samodzielnego oceniania swoich kwalifikacji w celu porównania zdobytego we własnym kraju dyplomu z wytycznymi obowiązującymi w Niemczech dot. zawodów m.in. reglementowanych www.anabin.kmk.org.
  1. Centralne Doradztwo dot. Edukacji Zagranicznej przy Radzie Ministerstw poszczególnych Krajów Związkowych (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bei der Kultusministerkonferenz, koszty procedury uznania dyplomu wynoszą ok. 50-100 Euro), www.kmk.org/zab1.

Przydatny link: http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen-fuer-auslaendische-hochschulqualifikationen.

  1. Rządowy Portal Informacyjny www.anerkennung-in-deutschland.de.

Jak posługiwać się wyszukiwarką – początkowe kroki po portalu w języku polskim, a następnie w języku niemieckim.

1.Krok: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/pl/infolinia.php

2 Krok: Podanie danego zawodu i miejsca zamieszkania – ukazuje się odpowiednie miejsce dla danego miasta i kraju związkowego .

Oznaczenie zawodu Kraj związkowy Instytucja
Altenpfleger *termin po niemiecku: opiekun dla osób starszych Berlin Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin
Telefon: (030) 90229-0
E-Mail:
poststelle@lageso.berlin.de

Jakie są regulacje dotyczące wykonywania wyuczonego zawodu?

  1. W urzędzie berlińskim ds. Zdrowia i Spraw Społecznych (Landesamt für Gesundheit und Soziales) można dokonać uznawania dyplomów akademickich i szkolnych w zawodach medycznych pod adresem:

Turmstraße 21, 10559 Berlin, Telefon: 030 / 90229-0 (centrala).

  1. W Ministerstwie ds. Edukacji miasta Berlina (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft) można ubiegać się o uznanie świadectw szkolnych i dyplomów akademickich i nieakademickich dla zawodów z branży pedagogicznej pod adresem:

Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin-Mitte, Telefon 030 / 90227-5050.

  1. W celu uznawania dyplomów zawodowych, które w Niemczech uzyskiwane są w toku nauczania dualnego, czyli głównie z zakresu rzemiosła, handlu i ekonomii należy zwrócić się do izb przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej (Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer): www.ihk-fosa.de.

Dostępna jest także informacja w jęz. polskim:

Ważne linki :

 

Autorka: Magdalena Wiażewicz

– absolwentka filologii germańskiej, literaturoznawstwa
porównawczego, studiów podyplomowych „Język Polski jako Obcy” oraz seminarium z
makroekonomii pracowała jako wykładowca uniwersytecki, tłumacz w różnych branżach
gospodarki, koordynator projektów, nauczyciel w szkolnictwie publicznym, szkoleniowiec i
doradca zawodowy. Jako ekspert w zakresie szkolnictwa zawodowego tworzy koncepcje i
podstawy programowe na zlecenie Berlińskiego Senatu ds. Edukacji oraz szkoli od lat
personel pedagogiczny. Autorka materiałów dydaktycznych, publikacji naukowych, koncepcji wdrażania zawodowego dla migrantów oraz organizatorka konferencji na temat nauczania językowego i przedmiotowego (CLIL), wielojęzyczności, nauczania zadaniowego, metodyki dla różnych grup docelowych, podstaw programowych oraz dalszego kształcenia młodzieży i dorosłych. Członek Zarządu Federanlego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech,
Berlińskiego Gremium ds. Wielojęzyczności BIVEM przy Leibnitz Institut oraz federalnego
stowarzyszenia ds. Nauczania Języków Pochodzenia (odziedziczonych) KOMBI, przy
Universität Hamburg.

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close