logo

Czas pracy, nadgodziny i urlop w branży rolniczej

Ile wynosi czas pracy w branży rolniczej ?

Informacje o czasie pracy powinny znaleźć się w Twojej umowie o pracę.

Regularny tygodniowy czas pracy w rolnictwie może wynosić 48 godzin w trybie 6-dniowego tygodnia pracy.

 

Pomiędzy zmianami obowiązuje 11-godzinny okres odpoczynku!

Czas przemieszczania się z jednego pola na drugie uznaje się za czas pracy, za który również należy Ci się wynagrodzenie.

 

Dokumentuj czas pracy!

Dokumentacja czasu pracy będzie dla Ciebie kluczowym dowodem w przypadku sporu pracodawcą! Jeśli pracodawca nie wypłaci Ci należnego wynagrodzenia, musisz udowodnić, ile faktycznie pracowałeś i jakie wynagrodzenie Ci się należy.

 

 

Każdego dnia zapisuj:

  • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy
  • czas przerw. Pamiętaj, że przerwy nie zaliczają się do płatnego czasu pracy.
  • w przypadku pracy na akord – liczbę oddanych skrzynek lub oddawane ilości
  • miejsca, w których pracujesz

 

 

Zwróć się z prośbą o podpisanie Twojej dokumentacji do pracodawcy/kierownika lub jeśli nie są oni obecni do koleżanek i kolegów, którzy mogą potwierdzić wykonaną przez Ciebie pracę.

 

 

Przykładowy kalendarz czasu pracy znajdziesz na: LINK

 

 

Czy za nadgodziny należy mi się zapłata?

Oczywiście! Za zlecone przez pracodawcę nadgodziny należy Ci się zapłata. Pamiętaj, że możesz pracować maksymalnie do 10 godzin dziennego czasu pracy.

 

 

Urlop

Jeśli pracujesz 48 godzin tygodniowo w 6-dniowym tygodniu pracy, przysługują Ci 24 dni urlopu w roku kalendarzowym. Roszczenie do 1/12 urlopu nabywasz już po pierwszym pełnym miesiącu zatrudnienia.

 

 

Jak ubiegać o się o urlop?

Wniosek o urlop złóż do swojego pracodawcy. Jeśli ten nie udzieli Ci urlopu, wówczas po zakończeniu okresu zatrudnienia pracodawca oprócz wynagrodzenia musi wypłacić Ci ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu.

 

 

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski

Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu