Newsletter

Print

Berlin… nowe europejskie Eldorado dla imigrantów w Berlinie?

Opublikowane przez Polki w Berlinie e. V. w dniu

Berlin… nowe europejskie Eldorado dla imigrantów w Berlinie?

Droga uczestniczko/drogi uczestniku ankiety,

organizacja badawcza non-profit Minor-Biuro Projektów Edukacyjnych i Badawczych od wielu lat zajmują się sytuacją imigrantek i imigrantów w Niemczech. Przeprowadzili już wiele badań, które przyczyniły się do poprawy ofert informacyjnych i doradczych kierowanych do tej grupy docelowej. 

Celem ankiety jest dowiedzenie się jak wygląda Państwa obecna sytuacja, na jakie trudności napotkali Państwo w Niemczech oraz jakie oferty wsparcia uważają Państwo za pomocne.  

Interesują ich także Państwa doświadczenia z niemieckimi urzędami i ich ofertami, jak i Państwa sytuacja na rynku pracy oraz plany dotyczące (dalszej) edukacji w Niemczech.

Ankieta trwa około 10 minut i jest anonimowa.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

W przypadku pytań dotyczących badania, prosimy o kontakt pod: minor@minor-kontor.de

Ankieta