Wielojęzyczność. Jak wspierać dwujęzyczny rozwój dziecka?

Opublikowane przez Polki w Berlinie e. V. w dniu

Wielojęzyczność Jak wspierać dwujęzyczny rozwój dziecka?

Niezwykle ważna jest konsekwencja, jak i kiedy rozmawiasz w swoim języku z dziećmi. W sytuacjach, gdy towarzyszą wam osoby nieznające waszego języka, powinnaś zwrócić się do nich bezpośrednio i wytłumaczyć, że mówienie w Twoim języku do dziecka jest dla Ciebie priorytetem. Opowiedz osobie trzeciej o treści rozmowy z dzieckiem. Nie rezygnuj z Twojego języka w rozmowie z dziećmi. Również na placu zabaw nie musisz zwracać się do własnych dzieci w języku otoczenia. Nawiąż jednak rozmowę z innymi bawiącymi dziećmi w ich języku, wprowadzając tym samym własne dziecko do zabawy tak, by nie było izolowane przez rówieśników.
»»Jak wspierać dziecko w nauce języka rodzimego?
• Często z nim rozmawiaj, opowiadaj o codziennych czynnościach, nazywaj rzeczy.
• Czytaj książki, które rozbudzają u dziecka zainteresowania. Opowiadaj historię i motywuj dziecko do układania własnego zakończenia bajek.
• Zadbaj o pozytywny przekaz dotyczący języka, kultury kraju. Ważne, żeby wspierał Cię w tym rodzic innego pochodzenia.
• Zapewniaj dziecku atrakcyjne bodźce związane z językiem, będzie wtedy chętnie rozmawiać w tym języku.
• Unikaj bezpośredniej i ostrej krytyki odnoszącej się do błędów językowych popełnianych przez dziecko. Najlepszą metodą korekty jest podanie dziecku właściwej wersji zdania tak, by miało możliwość jego zapamiętania. Aby wspierać czy też rozwijać naukę języka polskiego, możesz zapisać dziecko do przedszkola dwujęzycznego lub dodatkowo do polskiej szkoły albo na różne kursy języka polskiego, np. w SprachCafé Polnisch w dzielnicy Pankow.

Aspekty prawne dwu- i wielojęzyczności

Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym dotyczącym języków w Republice Federalnej Niemiec. Ustawa zasadnicza (Grundgesetz) nie definiuje języka niemieckiego jako języka państwowego. Język niemiecki jest jednak ujęty jako język urzędowy w Kodeksie postępowania administracyjnego (Verwaltungsverfahrensgesetz, § 23). Warto zwrócić uwagę, że omówione w tym paragrafie przypadki dotyczą obiegu dokumentów, a więc języka pisanego. Należy również podkreślić, że w artykule 3) ustawy zasadniczej
odnajdujemy zapis, który mówi: Nikt nie może być z powodu języka (…) i swego pochodzenia dyskryminowany lub uprzywilejowany (…). Zatem nikt nie ma prawa narzucać rodzinom migranckim wychowywania dzieci w języku otoczenia, jego znajomość umożliwia jednak partycypację społeczną. Język nie może być jednakże przyczyną dyskryminacji czy wykluczenia.

Autorka dr Anna Mróz

Fragment z poradnika „ Polka w Berlinie. Pierwsze kroki i nowe szanse.”który powstał w ramach projektu „Wegweiser für eine vollständige gesellschaftlichen und berufliche Integration von Frauen/ Müttern in Berlin unter besonderer Berücksichtigung von Migrationsbiographien“”, który został sfinansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow. Link kliknij tutaj.

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close