Rodzina w Berlinie. Kinder erziehen in Deutschland – Was ist anders? Orientierungshilfe für polnische Familien in Pankow.

Szanowni Państwo,

z uwagi na nadzwyczajną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się „Coronawirusa”, zmieniamy aż do odwołania numery telefonów i  odwołujemy wszystkie osobiste terminy.

Chcąc umożliwić Państwu możliwość telefonicznych konsultacji, rozszerzamy naszą ofertę, zmieniając równocześnie (również do odwołania) numery telefonów, pod które mogą Państwo dzwonić.

Od 25.03.2020 czynne będą dwa numery w środy pomiędzy 12:00 a 14:00

  • psycholog Janina Linek – telefon 030 70767262
  • psycholog Danuta Stokowski – telefon 030 80581428

Wszystkim naszym klientkom/ om życzymy, zdrowia i cierpliwości

Polki w Berlinie e.V.

Informacje i porady psychologiczne osobom:
-znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
-zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
-posiadającym trudności w integracji społecznej,
-mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.

Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb, tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami, popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berlinie. Powstał dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, realizowany jest przez stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz poradnię psychologiczną „PSYCHOLOG RODZINNY”

Psycholog rodziny

Strona www: rodzina w Berlinie.

Rodzina w Berlinie: Fb.

Broszurka Jugendamt-PDF