Wsparcie i pomoc Berlin/ Niemcy

Rodzina w Berlinie
Projekt Rodzina w Berlinie służy również pomocą dzieciom i młodzieży. W środy pomiędzy 12:00 a 14:00 (w czasach koronawirusa, również poza tymi godzinami)
dyżurujemy przy telefonach:
-psycholog Janina Linek 030 707 67 262
-psycholog Danuta Stokowski 030 805 814 28
PORADY PSYCHOLOGICZNE OSOBOM:
-znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
-zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
-posiadającym trudności w integracji społecznej,
-mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne.
BIG-Hotline
365 dni w roku, 24 godziny na dobę,
bezpłatnie tel.: 030 611 03 00 9:00 – 23:00 gorąca linia BIG dostarcza porad i udziela pomocy kobietom, które w swoim związku doświadczają lub doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Anonimowo, bezpłatnie i (w razie potrzeby) przy pomocy tłumacza Tel.: 08000 116016 – ogólnoniemiecka całodobowa linia (Telefon Gewalt gegen Frauen) porady telefoniczne oraz online.
Płomyk- Grupa Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Celem grupy jest pomoc osobom pełnoletnim doświadczonym przemocą w rodzinie. Uzyskasz w grupie bezpłatną i anonimową pomoc w wyjściu z sytuacji w której się znajdujesz, albo twoi bliscy. Znajdziesz grupę na Fb.
Nocna Cafeteria dla Kobiet (FrauenNachtCafe)
Mareschstr. 14, 12055 Berlin
Tel.: 030 6162 0970
Dla kobiet które znajdują się w sytuacji kryzysowej lub konfliktowej
INTERKULTURELLES FRAUENZENTRUM S.U.S.I.
Centrum dla Kobiet- porady indywidualne i grupy wsparcia również po polsku.
Poradnictwo psychologiczne dla kobiet
Gabriela Świerczyńska

Tel: (030) 789 593 96
E-Mail: susipsychologie@aol.com

——————
Doradztwo socjalne
Joanna Jordan

Środa 10:30-13:00
E-Mail: joanna.jordan@gmx.de
Pomoc dla ciężarnych w kryzysie (Schwangere in Not)
Ciąża i Twój świat przewraca się do góry nogami?
Tel.: 0800 40 40 020- całodobowy telefon (również anonimowo) porady online
PRO FAMILIA
Doradztwo w tematach związanych z ciążą.
Ilona Mixtacka
Tel: (030) 398 498 98
E-Mail: ilona.mixtacka@profamilia.de
CENTRUM PLANOWANIA RODZINY
Zuzanna Paduch
Tel: (030) 902 991 711
E-Mail: zuzanna.paduch@ba-sz.berlin.de
***
CENTRUM ZDROWIA SEKSULANEGO I PLANOWANIA RODZINY Anna Najam
E-Mail: anna.najam@charlottenburg-wilmersdorf.de
LARA –VEREIN GEGEN SEXUELLE GEWALT AN FRAUEN e.V. Centrum kryzysowe i poradnia dla kobiet zgwałconych i molestowanych seksualnie.
Porady telefoniczne lub online, na życzenie anonimowo:
Lidia Jedrych
Tel: (030) 216 888 8
E-Mail: lidia.jedrych@lara-berlin.de
Telefon Kryzysowy dla Kobiet (FrauenKrisenTelefon)
Tel.: 030 615 42 43
Tel.: (030) 615 75 96 (dla migrantek)
SMS/WhatsApp +4915731130964
porady dla kobiet w trudnej lub kryzysowej sytuacji dotyczące głównie instytucji i projektów oraz innych form pomocy.
Telefon kryzysowy dla osób pielęgnowanych i pięlęgnujących
(Telefon Pflege in Not)

Tel.: 030 69 59 89 89
telefoniczne i osobiste porady i rozmowy, pomoc w konfliktach, mediacja.
Sozialpsychiatrische Dienste
Dzielnicowe służby socjalno-psychiatryczne
(Sozialpsychiatrischer Dienst):

Lekarze, psycholodzy i pracownicy socjalni udzielają pomocy dorosłym z psychicznymi chorobami, upośledzeniami i uzależnianiami oraz osobom z ich otoczenia. Porady i interwencje kryzysowe.
Charlottenburg-Wilmersdorf – 030 9029-16044
Kreuzberg – 030 90298-8400
Friedrichshain – 030 90298-2770
Lichtenberg – 030 90296-7575
Marzahn-Hellersdorf – 030 90293-3751
Tiergarten – 030 9018-33268
Mitte – 030 9018-33347
Wedding – 030 9018-45212
Neukölln – 030 90239-2786
Pankow – 030 90295-2863/2891
Reinickendorf – 030 90294- 5010
Spandau – 030 90279 -2355
Steglitz-Zehlendorf – 030 90299-4758
Tempelhof-Schöneberg – 030 90277-7575
Treptow-Köpenick – 030 90297-6001/-6005
VISTA-MISFIT
Poradnictwo w zakresie narkotyków i uzależnień.
Uzależnienie od alkoholu i inne nałogi.
Poradnia lecznicza uzależnień VISTA
Natalia Humecka
Tel: (030) 698 140-0
E-Mail: natalia.humecka@vistaberlin.de
ANONIMOWI ALKOHOLICY (AA)
Polskojęzyczne grupy wsparcia w Berlinie
Grupa NOWE SPOJRZENIE
PSYCHIATRA
• oddział psychiatryczny w szpitalu (stacjonarnie)
• klinika dzienna (częściowo stacjonarnie)
• przyszpitalna poradnia (ambulatoryjnie)
• psychoterapeuta / psychoterapeutka:
*psycholodzy i lekarze z wykształceniem i uprawnieniami psychoterapeutycznymi (aprobacją)
–kasy chorych przejmują koszty
*prywatnie u psychologów-psychoterapeutów bez aprobacji
(radzimy sprawdzić kwalifikacje, ostrzegamy przed samozwańczymi „terapeutami“)

—————-
Listę z polskojęzycznymi psychoterapeutami można uzyskać
w kasie chorych lub w Internecie np.:
LINK 1
LINK 2
PORADNIA DLA CHORYCH NA RAKA ORAZ DLA ICH RODZIN I BLISKICH
Dana Pelczar-Kostyra
Tel: (030) 894 090 41/42
E-Mail: kontakt@krebsberatung-berlin.de
Aneta Grim
E-Mail: kontakt@krebsberatung-berlin.de
CARITAS FÜR DAS ERZBISTUM BERLIN e.V.
CAFÉ BEISPIELLOS / LOST IN SPACE

Uzależnienia od hazardu
Marta Wolczacki
Tel: (030) 666 33-955/-959
E-Mail: m.wolczacki@caritas-berlin.de
FRÖBEL-Familienberatung CON-RAT
Konsultacje wychowawcze dla rodziców, poradnictwo dla rodzin, terapia rodzinna
Edyta Hentzschel
tel. (030) 444 48 08
E-Mail: con-rat@froebel-gruppe.de
PSYCHOLOG/ PORADNIA DLA MĘŻCZYZN PRZECIWKO PRZEMOCY
Natasza Toczek
Tel: (030) 785 982 5
E-Mail: maennerberatung@volkssolidaritaet.de
Dzielnicowe służby psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste der Bezirke
• porady z zakresu zdrowia psychicznego
• psychosocjalna pomoc w sytuacjach kryzysowych
• diagnoza, opinie psychologiczne i medyczne, wskazania
terapeutyczne i możliwości pomocy
• współpraca ze szkołą, Jugendamtem i innymi instytucjami
Telefon Kryzysowy dla Młodzieży i Rodziców (Jugendnotdienst)
Tel.: 030 61 00 62
ośrodek i całodobowy telefon w ostrych kryzysach, możliwość natychmiastowego schronienia i uzyskania dalszej pomocy dla
młodzieży w wieku 14 – 18
Telefon i Ośrodek Kryzysowy dla Dziewcząt (Mädchennotdienst)
Tel.: 030 61 00 63
całodobowy telefon w ostrych kryzysach, możliwość
natychmiastowego schronienia i uzyskania dalszej pomocy dla dziewcząt w wieku 14 – 18, porady dla rodziców
Telefon i Ośrodek Kryzysowy dla Dzieci(Kindernotdienst)
Tel.: 030 61 00 61
całodobowy telefon i ośrodek w ostrych kryzysach,
możliwość natychmiastowego schronienia
i uzyskania dalszej pomocy dla dzieci do 14. roku życia
Centrum Ochrony Dziecka (Kinderschutzzentrum)
Tel.: 0 800 – 111 0 444,
Tel.: 030 683 91 10,
ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziców, porady (również anonimowe), pomoc w kryzysach rodzinnych, grupa stacjonarna dla dzieci do 14 r.ż.
Pomoc dla ofiar przemocy seksualnej i ich rodzin
(KiZ – Kind im Zentrum)

Tel.: 030 282 80 77
Terapeutyczne oferty dla ofiar sprawców przemocy seksualnej:
psycholog Lucyna Wrońska
Tel.: 030 27879799
Poradnia szkolna dla uczniów, rodziców i nauczycieli
Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ)
pomoc dla uczniów, rodziców i nauczycieli – diagnoza, terapia, współpraca ze szkołą
Mediacje w sprawach rodzinnych: MiKK e. V. – Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung
Tel.: 030 74787879
Poradnie wychowawcze i rodzinne – dzielnicowe oraz instytucje pozarządowe
(Erziehungs- und Familienberatung)