logo

Drogowskazy do zdobycia kwalifikacji w Niemczech

Druga edycja szkoleń Kształcenie dla zdrowia i kariery!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:
Drogowskazy do zdobycia kwalifikacji w Niemczech.
Na szkoleniu omówione zostaną kompleksowo aspekty związane z systemem kształcenia zawodowego, doradztwem zawodowym, uznawaniem dyplomów i kwalifikacji, kursami języka niemieckiego oraz ich finansowaniem.

Data: sobota 16.04.16, godz.14:00 – 18:00.
Adres wykładu:
Frauenzentrum Paula Panke e.V.
Schulstraße 25, 13187 Berlin
http://www.paula-panke.de/
———————————————————
Szkolenie bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych osób.
Ilość miejsc ograniczona do 25 uczestników.
———————————————————
Zapraszamy również mamy z dziećmi – podczas spotkania można zostawić dzieci pod opieką w pomieszczeniu obok.

Wykładowca: Magdalen Wiazewicz

absolwentka filologii germańskiej, literaturoznawstwa porównawczego, studiów podyplomowych „Język Polski jako Obcy” oraz seminarium z makroekonomii pracowała jako wykładowca uniwersytecki, tłumacz w różnych branżach gospodarki, koordynator projektów, nauczyciel w szkolnictwie publicznym, szkoleniowiec i doradca zawodowy. Jako ekspert w zakresie szkolnictwa zawodowego tworzy koncepcje i podstawy programowe na zlecenie Berlińskiego Senatu ds. Edukacji oraz szkoli od lat
personel pedagogiczny. Autorka materiałów dydaktycznych, publikacji naukowych, koncepcji wdrażania zawodowego dla migrantów oraz organizatorka konferencji na temat nauczania językowego i przedmiotowego (CLIL), wielojęzyczności, nauczania zadaniowego, metodyki dla różnych grup docelowych, podstaw programowych oraz dalszego kształcenia młodzieży i dorosłych. Członek Zarządu Federanlego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech, Berlińskiego Gremium ds. Wielojęzyczności BIVEM przy Leibnitz Institut oraz federalnego stowarzyszenia ds. Nauczania Języków Pochodzenia (odziedziczonych) KOMBI, przy Universität Hamburg.

 

Das Projekt “Schulungsreihe für Gesundheit, Bildung und Beruf zur Integration und Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund”. wird vom Bezirksamt Pankow gefördert.

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu