Rodzina w Berlinie- Pankow 2019- 2020

Opublikowane przez Polki w Berlinie e. V. w dniu

Kinder erziehen in Deutschland – Was ist anders? Orientierungshilfe für polnische Familien in Pankow

Rodzina w Berlinie 2019/ 2020

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Informacje i porady psychologiczne osobom:
-znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
-zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
-posiadającym trudności w integracji społecznej,
-mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.

Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb, tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami, popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.

Psycholog rodziny

Strona www: rodzina w Berlinie.

Rodzina w Berlinie: Fb.

Broszurka Jugendamt-PDF

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1-12.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2-10-960x682.jpg

Warsztaty dla rodziców oraz spotkania rodzinne

 

 

 

 

Publikacje:
1- Na drodze do równouprawnienia,
2- Centrum zdrowia seksualnego i planowania rodziny w Berlinie,
3- Logopeda,
4- Jak samodzielnie zacząć naukę niemieckiego?,
5- BADANIA OKRESOWE U1- U9 DLA DZIECI,
6- Ergotherapia,
7- UZALEŻNIENIA,
8- Rozwód w Niemczech,
9- Separacja i rozwód w Niemczech,
10- DARMOWE PORADNIE MIGRACYJNE – MIEJSCA WSPARCIA W J. POLSKIM.

 

 

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berlinie. Powstał dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, realizowany jest przez stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz poradnię psychologiczną „PSYCHOLOG RODZINNY”