Newsletter

Print

Za granicą, blisko ojczyzny

Opublikowane przez Polki w Berlinie e. V. w dniu

Za granicą, blisko ojczyzny

Celem projektu było propagowanie kultury polskiej i polskiego języka,
ich pielęgnacja przez wcielanie polskich wartości i tradycji w ramach spotkań warsztatowych umożliwiających nie tylko podtrzymywanie polskości u rodzin przybyłych do Berlina i okolic w ostatnich latach, ale również aktywne zapoznawanie się z kulturą, tradycją i finezją językową generacji urodzonej za granicami Polski.
Spotkania oferowały ponadto dorosłym intensywną wymianę kontaktów, wzajemne wsparcie, dzielenie się informacją i społeczną pomoc w kultywowaniu polskości. Miał za cel inspirowanie i rozpowszechnianie propagowanie szczególnie wśród dzieci i młodzieży, polskiego języka, historii, tradycji i kultury. W formie warsztatowych spotkań dzieci miały możliwości przeprowadzenia eksperymentów biologicznych, fizycznych lub chemicznych podążając śladami wielkich Polaków- naukowców, braniu udziału w interaktywnych zabawach śladami polskich sportowców, lub inscenizacji wierszy polskich poetów. Zajęcia takie pośredniczą nie tylko w przekazywaniu wiedzy ogólnej (o polskiej historii i geografii), ale również ćwiczą posługiwanie sie polskim fachowym słownictwem z zakresu różnych dziedzin. W ramach zajęć wspierana jest ponadto polska kultura i tradycje przez wspólne przygotowywanie potraw, świąt, czy tradycyjnych imprez jak np. topienie marzanny, bal przebierańców, czy Mikołaj lub Andrzejki. Ponadto spotkania mają zachęcać do łączenia się i wymiany, wzajemnego wspierania się i krzewienia polskiej tożsamości.

Warsztaty bezpłatne

 

Projekt finansowany przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie