Newsletter

Print

Magdalena Wiażewicz

Magdalena Wiażewicz

– absolwentka filologii germańskiej, literaturoznawstwa
porównawczego, studiów podyplomowych „Język Polski jako Obcy” oraz seminarium z makroekonomii pracowała jako wykładowca uniwersytecki, tłumacz w różnych branżach gospodarki, koordynator projektów, nauczyciel w szkolnictwie publicznym, szkoleniowiec i doradca zawodowy. Jako ekspert w zakresie szkolnictwa zawodowego tworzy koncepcje i podstawy programowe na zlecenie Berlińskiego Senatu ds. Edukacji oraz szkoli od lat personel pedagogiczny. Autorka materiałów dydaktycznych, publikacji naukowych, koncepcji wdrażania zawodowego dla migrantów oraz organizatorka konferencji na temat nauczania językowego i
przedmiotowego (CLIL), wielojęzyczności, nauczania zadaniowego, metodyki dla różnych grup docelowych, podstaw programowych oraz dalszego kształcenia młodzieży i dorosłych. Członek Zarządu Federanlego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech, Berlińskiego Gremium ds. Wielojęzyczności BIVEM przy Leibnitz Institut oraz federalnego stowarzyszenia ds. Nauczania Języków Pochodzenia (odziedziczonych) KOMBI, przy Universität Hamburg.

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu