Konferencja specjalistyczna o zasięgu federalnym: 
„Podstawowe kwestie prawa pracy i prawa socjalnego w kontekście równego traktowania pracobiorców/pracobiorczyń”

Co roku tysiące obywatelek i obywateli UE korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników w obrębie UE, aby przeprowadzić się do Niemiec. Największa grupa migrantów/migrantek z UE pochodzi z Polski. Od 2012 roku corocznie do Niemiec migruje ok. 120.000 do 150.000 Polaków/Polek. Bardzo często są to młodzi, kreatywni i dobrze wykształceni specjaliści, którzy za sprawą swoich uzdolnień i idei mogą przyczynić się do złagodzenia efektu deficytu specjalistów w Niemczech. Należy także liczyć się z tym, że wiele Polek i Polaków na skutek Brexitu przeprowadzi się do Niemiec wraz ze swoimi pomysłami na biznes lub będą w Niemczech poszukiwać miejsca pracy. Wielu z nich opuściło Polskę z przyczyn ekonomicznych i społeczno-politycznych, aby tutaj stworzyć sobie nowe perspektywy. Ponadto istnieje także duża liczba Polek i Polaków, którzy mieszkają w Niemczech już od dawna i znaleźli tu swoją nową ojczyznę. Występuje wśród nich duże zapotrzebowanie na aktualne informacje i ofertę doradztwa w takich dziedzinach jak praca i życie w Niemczech. Aby polska wspólnota mogła uzyskać lepsze wsparcie w uczestnictwie w życiu społecznym, potrzebni są polskojęzyczni multiplikatorzy/multiplikatorki, którzy Polkom i Polakom będą pomagać, dzieląc się z nimi swoją wiedzą fachową, doświadczeniem i włączając ich w swoje sieci. Te trzy czynniki – wiedza fachowa, wymiana doświadczeń i włączanie się w sieci – będą stanowić przedmiot planowanej konferencji specjalistycznej. W tym celu zostały przewidziane dwa referaty otwierające, które zostaną wygłoszone przez dwie ekspertki, oraz cztery warsztaty, które dadzą okazję do wymiany doświadczeń i włączania się w sieci.

Przebieg programu: 
godz. 10:00 – Przyjazd, sieciowanie przy kawie
godz. 10:30 – Oficjalne otwarcie:

• Dr. Julia Schmidt, Kierowniczka Biura ds. równego traktowania dla pracobiorców UE przy Pełnomocniczce Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji,
• Andreas Germershausen, Pełnomocnik ds. Integracji i Migracji Senatu ds. Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych Kraju Związkowego Berlina,
• Magdalena Ziomek-Frąckowiak przewodnicząca stowarzyszenia agitPolska i  Marzena Nowak przewodnicząca stowarzyszenia Polki w Berlinie.

godz. 10:45 – Referaty otwierające i czas na pytania:
1. Dlaczego Polki i Polacy migrują do Niemiec i jakie wiążą się z tym oczekiwania?
Hannah Heyenn, Uniwersytet w Kassel, Instytut Pomocy Społecznej

2. Ocena sytuacji rzeczywistej na miejscu, jak wygląda sytuacja Polek i Polaków?
Dr Kamila Schöll-Mazurek Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą

Godz. 12:00 – Warsztaty – 1. blok / 4 warsztaty do wyboru 
1. Prawo pracy: Różne formy zatrudniania w Niemczech (zatrudnienie na stałe, minijob, midijob, pozorna samodzielna działalność gospodarcza / samodzielna działalność gospodarcza)
Prowadzenie: Monika Fijarczyk, DGB Berlin/Brandenburg

2. Eures w Niemczech – usługi doradcze w ramach sieci
Prowadzenie:Aleksandra Drückler, EURES (EURopean Employment Services)

3. Obchodzenie się z dyskryminacją w kontakcie z instytucjami państwowymi (środki zaskarżenia, struktura urzędów, język urzędów itd.)

Prowadzenie: Magdalena Stawiana, Citizens of Europe e.V.

4. Sytuacja Polek na niemieckim rynku pracy – wyzwania i koncepcje rozwiązań
Prowadzenie: Violetta Anders, Ekspertka w dziedzinie doradztwa zawodowego, badaczka integracji zawodowej kobiet z biografia migracyjna

godz. 13:30 – Przerwa obiadowa 
godz. 14:30 – Warsztaty – 2. blok / 4 warsztaty do wyboru
godz. 16:00 – Przerwa na kawę 
godz. 16:30 – Podsumowanie

Konferencja odbędzie się w języku polskim.

Uczestniczkom/uczestnikom spoza Berlina możemy zwrócić koszty podróży do max. łacznej sumy 100 EUR po konferencji, na podstawie biletów i wypełnionych formularzy zwrotu kosztów podróży.

Proszę po zgłoszeniu się na konferencję o krótki mail w tej sprawie do Anny Czechowskiej, presse@agit-polska.de.

Partnerzy projektu:
• Polki w Berlinie e.V. (Verein Polnische Frauen in Berlin)
• Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH
• Krajowa Centrala Kształcenia Obywatelskiego w Berlinie

Instytucje wspierające:

• Departament Senatu ds. Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych Kraju Związkowego Berlina
• Biuro ds. równego traktowania dla pracobiorców UE przy Pełnomocniczce Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji