Polka Europejka Kobieta– Polin Europein Frau

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berlinie.