Poradnik Polka w Berlinie – pierwsze kroki i nowe szanse

Polka w Berlinie to wyjątkowe kompendium wiedzy i doświadczeń stworzone przez migrantów dla migrantek. Inspiracją do napisania tego poradnika były ostatnie lata naszej działalności, w ciągu których poznawałyśmy się, pomagałyśmy sobie nawzajem, razem się uczyłyśmy i zadawałyśmy sobie często te same pytania o to, jak zacząć nowe życie w Niemczech. Dzięki wiedzy niezależnych specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, którzy od lat wspierają nas podczas naszych szkoleń i wykładów, oraz dzięki ciężkiej pracy całego naszego zespołu stworzyłyśmy dla Was zbiór informacji i porad. Mamy nadzieje, że pomogą one Wam odnaleźć się w nowym życiu, pozwolą rozwinąć skrzydła i wyruszyć w Waszą drogę.

W imieniu Zarządu stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V., składam ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad poradnikiem, a jego przyszłym użytkownikom życzę powodzenia i samych sukcesów w naszym Berlinie.

Marzena Nowak 

Prezes Stowarzyszenia

Polki w Berlinie e.V.

Publikacja została sfinansowana w ramach funduszy przyznanych przez
Urząd Okręgowy Pankow w Berlinie na projekt: „Zawodowa i społeczna
integracja kobiet i matek w Berlinie, ze szczególnym uwzględnieniem
ich migracyjnej biografii”. Koszty druku drugiego wydania zostały
sfinansowane przez przez Administrację Senatu ds. Zdrowia, Opieki i
Równouprawnienia.
Die Publikation wurde im Rahmen des Projektes: „Ratgeber für eine
gesellschaftliche und berufliche Integration von Frauen und Müttern
in Berlin unter besonderer Berücksichtigung deren Migrationsbiographie“
durch den Bezirk Pankow gefördert. Die Druckkosten der zweiten
Auflage wurden durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung finanziert. BERLIN 2019

Druk: Drukarnia Druksystem
Adres: Uczniowska 5, 70-893 Szczecin, Polska

Redakcja merytoryczna i konsultacje nad projektem:

Joanna Kalkowski: Tematyka społeczno-pedagogiczna
Magdalena Wiażewicz: Szkolnictwo, kształcenie językowe i zawodowe
Violetta Anders: Praca i kształcenie zawodowe dla dorosłych
Peter Nowak: Zdrowie i system opieki zdrowotnej
Janina Linek, Danuta Stokowski: ABC Rodzica w Berlinie, Jugendamt,
Gdzie szukać pomocy w problemach psychologicznych, pedagogicznych i zdrowotnych?

Współpraca:

Agnieszka Kowaluk: Tłumaczenie (j. niemiecki), wydanie pierwsze
Violetta Anders: Redakcja tekstu i korekta językowa (j. niemiecki), wydanie pierwsze
Magdalena Wiażewicz: Redakcja tekstu (j. polski, j. niemiecki), wydanie pierwsze
Alicja Nagórko: Korekta językowa (j. polski), wydanie pierwsze
Arkadiusz Dziura: Korekta językowa (j. polski, j. niemiecki), wydanie trzecie
dr Anna Mróz: Dwu- i wielojęzyczność
Honorata Moliter, Violetta Anders: TWOJA MAPA, wydanie pierwsze

Patrycja Zając: Koordynator projektu, wydanie pierwsze
Marzena Nowak: Koordynator projektu, wydanie trzecie

Magdalena Wlizłowska: Opracowanie i koncepcja graficzna

Treść, układ graficzny, forma tej publikacji i jej poszczególne elementy są chronione prawami autorskimi.
Dokonywanie w nich zmian i kopiowanie jest zabronione. Publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie publikacji jest dozwolone za zgodą Urzędu Okręgowego w Pankow w Berlinie lub Polki w Berlinie e. V.

Wersja-jednostronicowa:

Poradnik 1

Wersja-dwustronicowa:

Poradnik 2