Rodzina w Berlinie.

Kinder erziehen in Deutschland – Was ist anders? Orientierungshilfe für polnische Familien in Pankow.

Projekt przeznaczony głównie dla polskich rodzin zamieszkujących Berlin i okolice.
Zadzwoń w każda środę od 12:00 – 14:00, (oprócz ferii w Berlinie)
pod nr. 030 680 80 121

Informacje i porady psychologiczne osobom:
-znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
-zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
-posiadającym trudności w integracji społecznej,
-mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej
możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.


Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

-uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb,

-tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami,

-popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej,
Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.

Projekt powstał dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, realizowany jest przez stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz poradnię psychologiczną „PSYCHOLOG RODZINNY”


Projekt jest dofinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berlinie.

Psycholog rodziny

 Strona www.

Fb.

Warsztaty dla rodziców:

Rozstanie rodziców. Jak wspierać dzieci?

Czterogodzinny warsztat psychologiczny, podczas którego można było zdobyć wiedzę na temat, czym jest rozstanie, rodziców dla dziecka, jako ono odbiera tę zmianę w swoim życiu, a także zostaną przedstawione sposoby pomocy dziecku, aby sprostało lepiej wszystkim trudnościom, z jakimi się boryka w tym czasie.

O czym?
Podczas warsztatu poruszaliśmy zagadnienia:
>Jak mogę zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa w przypadku rozstania rodziców?

>Jak mogę odpowiadać na pytania stawiane przez dziecko?

>Jak mogę po rozstaniu zbudować na nowo relacje z drugim rodzicem dla dobra dziecka?

>Jak mogę poprawić komunikację z drugim rodzicem?

>W jaki sposób mogę zadbać o swoje samopoczucie psychiczne?

Dla kogo?
Warsztat skierowany był dla zainteresowanych kobiet, które rozstały się z partnerem i które mieszkają z dzieckiem bądź maja regularny kontakt z dzieckiem.

Jaki cel?
Celem warsztatu było dostarczenie rzetelnej wiedzy o reakcjach dzieci na rozstanie rodziców i poszerzenie perspektywy postrzegania potrzeb dzieci. Zależy mi na przekazaniu konkretnych informacji o możliwościach wspierania dzieci, uświadomieniu mechanizmów destrukcyjnych wskutek konfliktów rodziców i poszukiwaniu rozwiązań na poprawienie komunikacji pomiędzy rodzicami.

Warsztat miał charakter rozwojowy i edukacyjny.

Prowadząca:
Edyta Hentzschel: Pedagog, mediatorka, terapeutka rodzinna, terapia systemowa.

Pracuje w poradni wychowawczo-rodzinnej.

FRÖBEL e. V. – FRÖBEL-Gruppe
FRÖBEL-Familienberatung CON-RAT
Hans-Schmidt-Straße 14, 12489 Berlin
Konsultacje wychowawcze dla rodziców, poradnictwo dla rodzin, terapia rodzinna
Edyta Hentzschel
tel. (030) 444 48 08
E-Mail: con-rat@froebel-gruppe.de

 

Spotkania rodzinne:

W przystępny i ciekawy dla dzieci sposób przedstawiliśmy:
– jakie są, skąd się biorą, obowiązujące prawa dziecka?
– jakie obowiązki ma dziecko?
– jakie są obyczaje dotyczące dzieci panujące w Berlinie?
– jakie instytucje wspierają dzieci i rodziny?
– jak ciekawie spędzić rodzinny czas?
Zajęcia były połączone z warsztatami plastycznymi.

 

Agresji Stop!

Warsztaty dla dzieci wieku od 8.
W trakcie zajęć wspólnie zastanowiliśmy się co to jest agresja?
Szukaliśmy sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach i spróbowaliśmy nauczyć się rozpoznawania zachowań agresywnych. Poprzez różne gry i zabawy zapoznaliśmy się również ze sposobami pokojowego rozwiązywania konfliktów.

 

Projekt jest finansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow