Rodzina w Berlinie.

Kinder erziehen in Deutschland – Was ist anders? Orientierungshilfe für polnische Familien in Pankow.

Projekt przeznaczony głównie dla polskich rodzin zamieszkujących Berlin i okolice.
Zadzwoń w każda środę od 12:00 – 14:00, (oprócz ferii w Berlinie)
pod nr. 030 680 80 121

Informacje i porady psychologiczne osobom:
-znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
-zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
-posiadającym trudności w integracji społecznej,
-mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej
możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.

Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

-uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb,

-tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami,

-popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej,
Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.

Projekt powstał dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, realizowany jest przez stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz poradnię psychologiczną „PSYCHOLOG RODZINNY”

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berlinie.

Psycholog rodziny

 Strona www.

Fb.

Jugendamt-PDF

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1-12.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2-10-960x682.jpg

 

Warsztaty dla rodziców:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie warsztaty-Edyta-30-960x504.jpg

„Rozstanie rodziców. Jak wspierać dzieci?”

„Jak budować zdrowe i udane relacje ze swoim dzieckiem.”

Prowadząca:
Edyta Hentzschel: Pedagog, mediatorka, terapeutka rodzinna, terapia systemowa.

Pracuje w poradni wychowawczo-rodzinnej.

FRÖBEL e. V. – FRÖBEL-Gruppe
FRÖBEL-Familienberatung CON-RAT
Hans-Schmidt-Straße 14, 12489 Berlin
Konsultacje wychowawcze dla rodziców, poradnictwo dla rodzin, terapia rodzinna
Edyta Hentzschel
tel. (030) 444 48 08
E-Mail: con-rat@froebel-gruppe.de

 

Spotkania rodzinne:

 

Projekt jest finansowany w ramach funduszy Urzędu dzielnicowego Pankow