PROJEKT ZAKOŃCZONY

Rodzina w Berlinie. Kinder erziehen in Deutschland – Was ist anders? Orientierungshilfe für polnische Familien in Pankow.

Informacje i porady psychologiczne osobom:
-znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),
-zatroskanym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania,
-posiadającym trudności w integracji społecznej,
-mającym wszelkie kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

Celem projektu jest profesjonalna pomoc w otrzymaniu rzetelnych i potrzebnych informacji związanych z kwestiami i problemami społecznymi Polaków w Berlinie i okolic.

Główne kierunki to: system edukacyjny, opieka zdrowotna, rodzinne aspekty prawne, prawa dziecka, rola Urzędu do Spraw Młodzieży (Jugendamt), formy pomocy wychowawczej możliwości wsparcia w problemach rodzinnych, psychologicznych oraz związanych z rozwojem i edukacją dzieci.

Dodatkowymi pozytywnymi efektami tej wymiany jest:

uwrażliwienie berlińskich instytucji i urzędów na szczególne potrzeby migrantów z Polski oraz skłonienie ich do współpracy z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb, tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami, popularyzacja wizerunku stowarzyszenie Polki w Berlinie, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędu dzielnicowego Pankow oraz poradni psychologicznej jako instytucji udzielających wsparcia obywatelom polskim przebywającym na terenie Berlina.

 

Psycholog rodziny

 Strona www: rodzina w Berlinie.

Rodzina w Berlinie: Fb.

Broszurka Jugendamt-PDF

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1-12.jpg

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 2-10-960x682.jpg

Warsztaty dla rodziców oraz spotkania rodzinne.

Prowadząca:
Edyta Hentzschel: Pedagog, mediatorka, terapeutka rodzinna, terapia systemowa. Pracuje w poradni wychowawczo-rodzinnej.

FRÖBEL e. V. – FRÖBEL-Gruppe
FRÖBEL-Familienberatung CON-RAT
Hans-Schmidt-Straße 14, 12489 Berlin
Konsultacje wychowawcze dla rodziców, poradnictwo dla rodzin, terapia rodzinna.
tel. (030) 444 48 08
E-Mail: hentzschel.con-rat@froebel-gruppe.de

 

Publikacje:
1- Na drodze do równouprawnienia,
2- Centrum zdrowia seksualnego i planowania rodziny w Berlinie,
3- Logopeda,
4- Jak samodzielnie zacząć naukę niemieckiego?,
5- BADANIA OKRESOWE U1- U9 DLA DZIECI,
6- Ergotherapia,
7- UZALEŻNIENIA,
8- Rozwód w Niemczech,
9- Separacja i rozwód w Niemczech,
10- DARMOWE PORADNIE MIGRACYJNE – MIEJSCA WSPARCIA W J. POLSKIM.

 

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Dzielnicowy Pankow w Berlinie. Powstał dzięki środkom finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, realizowany jest przez stowarzyszenia Polki w Berlinie oraz poradnię psychologiczną „PSYCHOLOG RODZINNY”