Aleksandra Magryta

 

Trenerka antydyskryminacyjna, ekspertka z zakresu praw człowieka. Prowadzi warsztaty z zakresu cyberprzemocy, stereotypów czy dotyczące praw mniejszości. Na codzień zaangażowana w działania równościowe z szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Współzałożycielka niemieckiej organizacji migracyjnej RISS e.V.. Dotychczas współpracowała bądź wciąż współpracuje z takimi organizacjami jak Amnesty International, Kampania Przeciw Homofobii, HochDrei e.V. fundacja Feminoteka, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży czy Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V..