Doradczyni dla kobiet i ich rodzin w Berlinie.
Mediatorka w ramach projektu MiMi Gewaltprävention.
Referentka w zakresie praw kobiet, zapobiegania przemocy i ochrony jej ofiar.