Newsletter

Print

Wybory za granicą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15.10.2023 w Berlinie

Opublikowane przez Polki w Berlinie e. V. w dniu

Wybory za granicą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15.10.2023 w Berlinie

Wykaz obwodów głosowania w Berlinie/ Niemczech.
Rozporządzeniem z dnia 14 września 2023 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2023 r. poz. 1884) Minister Spraw Zagranicznych utworzył w Republice Federalnej Niemiec 42 Obwodowe Komisje Wyborcze w okręgach konsularnych:

Adres mailowy Konsula RP w Berlinie:  berlin.amb.wybory@msz.gov.pl

* Nr obwodu.
* Siedziba obwodowej komisji wyborczej.

174- I, Lassenstraße 19-21, 14193, Berlin.
175- II, Lassenstraße 19-21, 14193, Berlin.
176- III, Richard-Strauss-Straße 11, 14193, Berlin.
177- IV, Majakowskiring 47, 13156, Berlin.
178- V, Burgstraße 27, 10178, Berlin.
179- VI, Pariser Platz 4A, 10117, Berlin.
180- VII, Pariser Platz 4A, 10117, Berlin.

Zgłoszenie: Wnioski można składać do 10 października 2023 r.

Witamy w systemie umożliwiającym ujęcie osoby przebywającej za granicą w dniu wyborów w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula. Ujęcie w spisie umożliwi oddanie głosu w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w 2023 r.

LINK: https://ewybory.msz.gov.pl/

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu