logo

Rada zakładowa a związki zawodowe

Cel i zakres reprezentacji:

 

Rada zakładowa ( Betriebsrat) : Rada zakładowa jest wybierana bezpośrednio przez pracowników w danym zakładzie pracy. Jej głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów pracowników wewnątrz konkretnej firmy lub zakładu. Rada zakładowa zajmuje się kwestiami dotyczącymi konkretnej firmy, takimi jak warunki pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwo pracy itp.

 

Związek zawodowy (Gewerkschaft) : Związki zawodowe reprezentują interesy pracowników na poziomie ogólnokrajowym lub branżowym. Obejmują pracowników różnych firm i zakładów pracy w danej branży lub sektorze. Związki zawodowe koncentrują się na kwestiach ogólnych, takich jak negocjacje płacowe, standardy pracy, warunki zatrudnienia i inne kwestie, które mają wpływ na pracowników w danej branży.

 

Struktura:

  • Rada zakładowa jest organem reprezentacyjnym w konkretnej firmie lub zakładzie pracy. Składają się na nią wybrani pracownicy tego zakładu pracy.
  • Związki zawodowe to ogólnokrajowe lub branżowe organizacje, które skupiają pracowników z różnych firm i branż. Mają hierarchiczną strukturę i prowadzą negocjacje zbiorowe w imieniu swoich członków.

 

Zakres wpływu i kompetencje:

  • Rada zakładowa ma wpływ na sprawy dotyczące konkretnej firmy, takie jak negocjacje wewnętrzne, ustalanie regulaminu pracy, podejmowanie decyzji dotyczących zmian organizacyjnych w zakładzie pracy itp.
  • Związki zawodowe prowadzą negocjacje zbiorowe na poziomie krajowym lub branżowym. Mogą wpływać na politykę płacową, warunki pracy i inne ogólne kwestie dotyczące pracy w danym sektorze.

 

Członkowstwo:

  • Rada zakładowa: Członkostwo w radzie zakładowej jest ograniczone do pracowników konkretnej firmy lub zakładu pracy. Będąc członkiem rady zakładowej, automatycznie nie oznacza, że jesteś członkiem związku zawodowego!
  • Związki zawodowe: Członkowie związków zawodowych mogą pochodzić z różnych firm i branż, a związek zawodowy jest ogólnokrajowy lub branżowy.

 

WSKAZÓWKA: Jeżeli pracujesz w Niemczech, warto rozważyć członkostwo w związku zawodowym. Więcej dowiesz się z naszej broszury: LINK

 

W Niemczech zarówno rady zakładowe, jak i związki zawodowe odgrywają istotną rolę w ochronie praw pracowników i poprawie warunków pracy. Te instytucje mogą współpracować w celu osiągnięcia wspólnych celów, takich jak negocjacje zbiorowe w zakresie płac i warunków pracy.

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski

Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu