logo

Sperzeit, czyli okres zawieszenia wypłaty zasiłku

Ubiegając się o niemiecki zasiłek dla osób bezrobotnych Arbeitslosengeld I w niektórych przypadkach może Cię spotkać niemiła niespodzianka, mianowicie zawieszenie wypłaty zasiłku, nazywane „Sperrzeit”.

Wypłata zasiłku zostaje zawieszona przez Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit) jako sankcja za zachowanie, które można uznać za niezgodne z zasadami przyznawania zasiłku.

 

Do takich sytuacji, w których może wystąpić Sperrzeit, należą m.in.:

Rozwiązanie umowy przez pracownika bez ważnego powodu:

Jeżeli jako osoba bezrobotna dobrowolnie zrezygnujesz ze swojej pracy bez ważnego powodu. Do tego zalicza się również podpisanie wypowiedzenia za porozumieniem stron, czyli „Aufhebungsvertrag”.

 

W sytuacjach wyjątkowych Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit) może zwolnić pracownika z nałożenia wspomnianej sankcji. Tym samym przed złożeniem wypowiedzenia najlepiej skonsultuj się z urzędem i nakreśl panującą sytuacje w miejscu pracy, zmuszającą Cię do złożenia wypowiedzenia.

 

Zachowanie naruszające zasady etyki zawodowej: 

Jeśli jako osoba bezrobotna utracisz pracę z powodu naruszenia zasad etyki zawodowej (takich jak kradzież, oszustwo itp.).

 

Odmowa przyjęcia pracy lub udziału w programie szkoleniowym:

Jeżeli jako osoba bezrobotna nie przyjmiesz proponowanej przez urząd oferty pracy albo nie weźmiesz udziału w odpowiednim szkoleniu bez ważnego powodu.

 

Z reguły Sperrzeit trwa przez trzy miesiące, podczas których osoba bezrobotna nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli w okresie zatrudnienia istniało obowiązkowe ubezpieczenie, urząd pracy w dalszym ciągu będzie opłacał na ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung) i ubezpieczenie na wypadek długotrwałej opieki (Pflegeversicherung) w okresie blokady.

 

Sperrzeit jest środkiem dyscyplinującym, mającym na celu skłonienie Cię do podejmowania pracy jak i aktywnego uczestnictwa w programach szkoleniowych.

 

 

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski

Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu