logo

Czas w branży sprzątającej

Zgodnie z obowiązującym w branży sprzątającej układem zbiorowym, regularny tygodniowy wymiar pracy wynosi 39 godzin.

Tym samym dzienny wymiar pracy, pomijając przerwy, wynosi 8 godzin.

 

W razie potrzeby, pracodawca może ustalić odmienny harmonogram pracy w porozumieniu z radą zakładową (Betriebsrat).

Przepracowane nadgodziny mogą być rekompensowane poprzez skrócenie czasu pracy w innym dniu roboczym w ciągu miesiąca.

Czas pracy rozpoczyna się i kończy na miejscu pracy. Jeśli pracownik musi odwiedzić punkt zbiórki, taki jak pokój socjalny lub przebieralnia, przed przybyciem na miejsce pracy lub po jego opuszczeniu, to czas pracy rozpoczyna się lub kończy w tym miejscu.

Czy czas podróży między obiektami jest uznawany za czas pracy?

Tak, jeśli przerwa między obiektami nie przekracza 3 godzin. W takim przypadku opłacany jest również czas podróży między obiektami.

 

Na przykład, jeśli budynek A został posprzątany o godzinie 9:00, a pracownik musi udać się do kolejnego obiektu na 9:30, wtedy ta półgodzinna podróż między obiektami jest traktowana jako czas pracy i należy się za nią wynagrodzenie.

Jednakże, jeśli przerwa między zleceniami przekracza 3 godziny, pracodawca nie jest zobowiązany do opłacenia czasu podróży.

 

Na przykład, jeśli obiekt A jest sprzątany o godzinie 9:30, ale obiekt B będzie dostępny do posprzątania dopiero o 14:00, to czas podróży między obiektami nie jest uznawany za czas pracy.

Podsumowanie, jeśli przerwa między zleceniami wynosi więcej niż 3 godziny, wtedy czas ten nie jest uznawany jako czas pracy i tym samym nie przysługuje Ci za niego wynagrodzenie.

 

Opracowane przez strona www: Faire Mobilität Polski

Facebook: Faire Mobilität Polski

zgodnie z zasadą uczciwego wykorzystania treści: Faire Mobilität

– sieć doradcza oferująca bezpłatne i poufne doradztwo pierwszego kontaktu na terenie 13 niemieckich miast w zakresie niemieckiego prawa pracy. Doradztwo jest skierowane do zatrudnionych wszystkich branż, niezależnie od ich przynależności do niemieckich związków zawodowych.

Dane kontaktowe:

Tel.: 0 800 000 57 80,

E-Mail: doradztwo@faire-mobilitaet.de,

Facebook: Faire Mobilität Polski

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu