logo

Kobiety Przedsiębiorcze. O asertywności w biznesie

Asertywność – dlaczego jest tak ważna dla osób aktywnych zawodowo? Asertywność to podstawa sprawnej komunikacji w biznesie i organizacjach oraz element tworzący zdrowe środowisko do życia. Czy biznes lubi asertywność?  Tak! Odkryjcie dlaczego.

Każda organizacja (small biznes, organizacje użytku publicznego, non-profit, stowarzyszenia, korporacje), która ma wizję, misję oraz wynikające z nich cele strategiczne może realizować je sprawniej dzięki postawom asertywności obecnym w jej kulturze.

Umiejętność pełnego wyrażanie siebie w kontakcie z innymi osobami w sposób respektujący drugiego człowieka pozwala na optymalne wykorzystanie naszego potencjału. Zarówno jeśli kierujemy zespołem, jak i wtedy, gdy jesteśmy jego częścią. Umiejętność zarządzania zachowaniami agresywnymi i biernymi oraz właściwa asertywna komunikacja budują wiarygodność naszej roli oraz wyraźnie zwiększają zadowolenie z pracy. Nietrudno zgadnąć, że przekłada się to na efektywność. To wszystko buduje nasz profesjonalizm, który nie tylko jest poszukiwany i doceniany przez pracodawców, ale także nam, daje bardzo duże korzyści. Każdy bowiem chce pracować z profesjonalistą, a to oznacza, że spośród wielu projektów czy ofert pracy możemy wybierać te, które chcemy, a nie te, które musimy.

Asertywność warto wdrażać zwłaszcza w tych kulturach organizacyjnych, w których obecna jest presja czasu, oraz w której pracownicy mają codzienny kontakt z klientami lub innymi podmiotami, niekoniecznie w relacji handlowej. Jak więc wdrażać asertywność w miejscu pracy?

Szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek.

Jeżeli pracownicy znają swoje prawa, jeżeli są one respektowane a potrzeby brane pod uwagę, ich motywacja, profesjonalna skuteczność i satysfakcja z pracy wzrastają. Przekłada się to na bardzo konkretne korzyści dla organizacji, takie jak na przykład szybsze i sprawniejsze reagowanie w sytuacjach ewentualnych nadużyć czy też rozwiązywanie konfliktów.

Pracownicy powinni wiedzieć, czego dokładnie się od nich oczekuje.

To znaczy, że powinni nie tylko wiedzieć jakie są ich zadania oraz znać swój zakres odpowiedzialności, ale także powinni dostawać regularną, konstruktywną informację zwrotną. Feedback na temat ich pracy powinien dotyczyć nie tylko niedociągnięć i obszarów do rozwoju, ale także zadań wykonanych prawidłowo i sukcesów.

Ludzie mają prawo do tego, aby ich zdanie było brane pod uwagę,

jeśli podejmowane przez kierownictwo decyzje i zmiany w organizacji będą miały na nich wpływ. Pracownicy, którzy są zaangażowani w procesy decyzyjne lepiej rozumieją dlaczego podejmowanie niepopularnych decyzji jest czasem konieczne. Łatwiej im je zaakceptować i pracować bez obniżania swojej produktywności zamiast narzekać czy plotkować.

Pracownicy mają prawo do popełniania błędów, nie można ich za to obwiniać czy ośmieszać.

Wielu osobom pracującym wyżej w hierarchii trudno zaakceptować fakt, że zdecydowana większość błędów popełnianych przez pracowników wynika z niedostatecznego przeszkolenia, wadliwej komunikacji z przełożonym lub błędu rekrutacyjnego. Szukanie winnych w sytuacji kryzysowej bardzo negatywnie wpływa na morale zespołu, co w dłuższej perspektywie doprowadza do tego, że pracownicy działają coraz bardziej zachowawczo i boją się podejmować najprostsze decyzje. Zamiast brać odpowiedzialność za swoje zadania „zabezpieczają swoje pozycje” na wypadek wewnętrznego dochodzenia.

Jak stać się bardziej asertywnym w pracy?

Asertywni liderzy grup czy profesjonaliści maja pozytywny, otwarty styl komunikacji, nie ma w nim agresji, nie ma w nim uległości. Słychać w nim odpowiedzialność za swoje słowa oraz szacunek do rozmówców niezależnie od tego jaką pełnią funkcje w organizacji. Oto kilka podpowiedzi co robić i mówić, aby zwiększyć swoją asertywność:

 • Mów konkretnie czego oczekujesz, co czujesz i co chcesz, aby się wydarzyło. Twoje komunikaty powinny być zwięzłe, celne i wyrażane otwarcie.
 • Używaj komunikatu Ja.
 • Mów wprost, bez „owijania w bawełnę”, zmiękczania, eskalowania, flirtowania i innych dodatków.
 • Przekaż, że wierzysz w to co mówisz zarówno komunikacją werbalną, jak i nie werbalną.
 • Zachowuj spokój. Złość jest naturalna i nie jest negatywna sama w sobie. Jednak w połączeniu z agresją może doprowadzić do niewłaściwych decyzji. Jeśli potrzebujesz czasu, aby ochłonąć, wziąć się w garść i odzyskać bardziej trzeźwe widzenie sytuacji, daj go sobie. Asertywność polega także na tym, że dbając o siebie podejmujesz zadnia wtedy, gdy jesteś do nich optymalnie przygotowany.
 • Bądź gotowy do tego, aby powiedzieć „nie” lub „nie zgadzam się” i akceptuj także to, że Twój partner w rozmowie ma prawo powiedzieć to samo, nawet jeśli jest niżej w hierarchii niż Ty.

Sztuka feedbacku, czyli kluczowa kompetencja z zakresu asertywności.

Umiejętność ta przyda się każdemu, jednak dla osób odpowiedzialnych za większe projekty, które wymagają koordynacji pracy większej liczby osób profesjonalna komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej są niezbędne. Jak to robić:

 • Feedback rozwojowy, czyli ten dotyczący obszarów do poprawy przekazuj w sposób konstruktywny i na spotkaniu 1 na 1.
 • Powinien on dotyczyć faktów i nie zawierać osobistych komentarzy ani ocen. Twoim celem jest poprawa błędu, a nie krytykowanie osoby.
 • Zachęć do wymiany perspektyw widzenia sytuacji i interpretacji faktów. Mało jest w życiu rzeczy oczywistych. Wysłuchanie perspektywy drugiej strony pozwoli na uzyskanie większej klarowności w przyszłości.
 • W spokoju wysłuchaj drugiej strony, lepiej zadać dodatkowe pytanie niż wyciągać pochopne wnioski.
 • Zadbaj o relacje, o to, aby wszystko zostało dobrze zrozumiane i nikt nie poczuł się obrażony.
 • Podsumuj i upewnij się, że dla obu stron jest jasne jakie kroki zostaną podjęte, aby naprawić błąd i kiedy to nastąpi.

Wdrażanie asertywności do kultury organizacyjnej może, zwłaszcza na początku, wydawać się nie lada wyzwaniem, ponieważ może wymagać zmiany utartych schematów postępowania. Jednocześnie jest to okazja do rozwoju siebie jako człowieka w zakresie budowania wartościowych relacji międzyludzkich. W organizacjach, w biznesie skutkuje ona mniejszą absencją, mniejszą rotacją, która bezpośrednio przekłada się na korzyści finansowe oraz większą skutecznością w osiąganiu celów. Asertywność, którą można też nazwać nauką demokracji na poziomie osobistym, jest z całą pewnością wartościową inwestycją przynoszącą wymierny zwrot zarówno dla pojedynczych osób, jak i firm. 

 

Autorka: Honorata Moliter

Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii i wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych. Jest także trenerką warsztatów z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego.  Pracuje w prywatnym gabinecie w Berlinie oferując konsultacje i psychoterapię w języku polski. Prowadzi warsztaty psychologiczne we współpracy z organizacjami polonijnymi. Jest także członkinią GwG Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung e.V. Melatengürtel 125a, 50825 Köln, które uznało jej kwalifikacje za zgodne z niemieckimi standardami i wymogami do prowadzenia psychoterapii w Niemczech. Współzałożycielka Polskiego Gabinetu Psychoterapii w Berlinie.

 

 

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie treści

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu