logo

Poradnik Polka w Berlinie – pierwsze kroki i nowe szanse- PDF

Polka w Berlinie to wyjątkowe kompendium wiedzy i doświadczeń stworzone przez migrantów dla migrantek. Inspiracją do napisania tego poradnika były ostatnie lata naszej działalności, w ciągu których poznawałyśmy się, pomagałyśmy sobie nawzajem, razem się uczyłyśmy i zadawałyśmy sobie często te same pytania o to, jak zacząć nowe życie w Niemczech. Dzięki wiedzy niezależnych specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, którzy od lat wspierają nas podczas naszych szkoleń i wykładów, oraz dzięki ciężkiej pracy całego naszego zespołu stworzyłyśmy dla Was zbiór informacji i porad. Mamy nadzieje, że pomogą one Wam odnaleźć się w nowym życiu, pozwolą rozwinąć skrzydła i wyruszyć w Waszą drogę.

 

W imieniu Zarządu stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V., składam ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad poradnikiem, a jego przyszłym użytkownikom

życzę powodzenia i samych sukcesów w naszym Berlinie.

Marzena Nowak 

Prezes Stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V.

 

 

Publikacja została sfinansowana w ramach funduszy przyznanych przez Urząd Okręgowy Pankow w Berlinie na projekt: „Zawodowa i społeczna integracja kobiet i matek w Berlinie, ze szczególnym uwzględnieniem ich migracyjnej biografii”. Koszty druku drugiego wydania zostały sfinansowane przez przez Administrację Senatu ds. Zdrowia, Opieki i Równouprawnienia.

 

Druk: Drukarnia Druksystem

 

Redakcja merytoryczna i konsultacje nad projektem:

Joanna Kalkowski: Tematyka społeczno-pedagogiczna
Magdalena Wiażewicz: Szkolnictwo, kształcenie językowe i zawodowe
Violetta Anders: Praca i kształcenie zawodowe dla dorosłych
Peter Nowak: Zdrowie i system opieki zdrowotnej
Janina Linek, Danuta Stokowski: ABC Rodzica w Berlinie, Jugendamt,

Gdzie szukać pomocy w problemach psychologicznych, pedagogicznych i zdrowotnych?

 

Współpraca:

Agnieszka Kowaluk: Tłumaczenie (j. niemiecki), wydanie 1
Violetta Anders: Redakcja tekstu i korekta językowa(j. niem), wydanie 1
Magdalena Wiażewicz: Redakcja tekstu (j. polski, j. niemiecki), wydanie 1
Alicja Nagórko: Korekta językowa (j. polski), wydanie 1
Arkadiusz Dziura: Korekta językowa (j. polski, j. niemiecki), wydanie 3
dr Anna Mróz: Dwu- i wielojęzyczność
Honorata Moliter, Violetta Anders: TWOJA MAPA, wydanie 1

 

Patrycja Zając: Koordynator projektu, wydanie 1
Marzena Nowak: Koordynator projektu, wydanie 3

 

Magdalena Wlizłowska: Opracowanie i koncepcja graficzna

 

Wersja- jednostronicowa: Poradnik 1

Wersja- dwustronicowa: Poradnik 2

 

 

Treść, układ graficzny, forma tej publikacji i jej poszczególne elementy są chronione prawami autorskimi.
Dokonywanie w nich zmian i kopiowanie jest zabronione. Publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie publikacji jest dozwolone za zgodą Urzędu Okręgowego w Pankow w Berlinie lub Polki w Berlinie e. V.

Zarejestruj już teraz bezpłatne miejsce na szkoleniu