Poradnik Polka w Berlinie – pierwsze kroki i nowe szanse

Polka w Berlinie to wyjątkowe kompendium wiedzy i doświadczeń stworzone przez migrantów dla migrantek. Inspiracją do napisania tego poradnika były ostatnie lata naszej działalności, w ciągu których poznawałyśmy się, pomagałyśmy sobie nawzajem, razem się uczyłyśmy i zadawałyśmy sobie często te same pytania o to, jak zacząć nowe życie w Niemczech. Dzięki wiedzy niezależnych specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, którzy od lat wspierają nas podczas naszych szkoleń i wykładów, oraz dzięki ciężkiej pracy całego naszego zespołu stworzyłyśmy dla Was zbiór informacji i porad. Mamy nadzieje, że pomogą one Wam odnaleźć się w nowym życiu, pozwolą rozwinąć skrzydła i wyruszyć w Waszą drogę.

W imieniu Zarządu stowarzyszenia Polki w Berlinie e.V., składam ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad poradnikiem, a jego przyszłym użytkownikom życzę powodzenia i samych sukcesów w naszym Berlinie.

Marzena Nowak 

Prezes Stowarzyszenia

Polki w Berlinie e.V.

Publikacja została sfinansowana w ramach funduszy przyznanych przez Urząd Okręgowy Pankow w Berlinie na projekt:
„Zawodowa i społeczna integracja kobiet i matek w Berlinie, ze szczególnym uwzględnieniem ich migracyjnej biografii”.

Wydanie drugie zostało sfinansowane przez Administracje Senatu ds. Zdrowia, Opieki i Równouprawnienia.

Druk: Drukarnia Druksystem
Adres: Uczniowska 5, 70-893 Szczecin, Polska

Redakcja merytoryczna i konsultacje nad projektem:

Joanna Kalkowski: Tematyka społeczno-pedagogiczna

Magdalena Wiażewicz: Szkolnictwo, kształcenie językowe i zawodowe

Violetta Anders: Praca i kształcenie zawodowe dla dorosłych

Peter Nowak: Zdrowie i system opieki zdrowotnej

Współpraca:

Agnieszka Kowaluk: Tłumaczenie (j. niemiecki)
Violetta Anders: Redakcja tekstu i korekta językowa (j. niemiecki)
Magdalena Wiażewicz: Redakcja tekstu (j. polski, j. niemiecki)
Alicja Nagórko: Korekta językowa (j. polski)
dr Anna Mróz: Dwu- i Wielojęzyczność
Janina Linek, Danuta Stokowski: ABC Rodzica w Berlinie

Marzena Nowak: Prowadząca Projekt

Patrycja Zając: Pomysłodawca

Honorata Moliter, Violetta Anders: TWOJA MAPA

Magdalena Wlizłowska: Opracowanie i koncepcja graficzna

Publikacja została sfinansowana w ramach funduszy przyznanych przez Urząd Okręgowy Pankow w Berlinie na projekt: “Zawodowa i społeczna integracja kobiet i matek w Berlinie, ze szczególnym uwzględnieniem ich migracyjnej biografii”.
Wydanie drugie zostało sfinansowane przez Administrację Senatu ds. Zdrowia, Opieki i Równouprawnienia.

Treść, układ graficzny, forma tej publikacji i jej poszczególne elementy są chronione prawami autorskimi.
Dokonywanie w nich zmian i kopiowanie jest zabronione. Publiczne prezentowanie i rozpowszechnianie publikacji jest dozwolone
za zgodą Urzędu Okręgowego w Pankow w Berlinie lub Polki w Berlinie e. V.

Wersja-jednostronicowa:

Poradnik 1

Wersja-dwustronicowa:

Poradnik 2